20 Cdo 1946/99
Datum rozhodnutí: 06.09.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1946/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Zemědělského družstva O. P., proti povinnému Z. P., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 11 E 1461/97, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. března 1999, č.j. 19 Co 88/99-37, takto:Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2000, č.j. 20 Cdo 1946/99-53, se v odstavci III. výroku opravuje tak, že slova JUDr. P. N." se nahrazují slovy JUDr. J. M.".

O d ů v o d n ě n í:

Nejvyšší soud v odstavci III. výroku výše označeného usnesení z 27. července 2000 zavázal oprávněného, aby tam určenou náhradu nákladů dovolacího řízení zaplatil povinnému k rukám JUDr. P. N., jako zástupce povinného. Správně ovšem mělo jít o JUDr. J. M., neboť zástupcem povinného je on (JUDr. N. v řízení zastupoval oprávněného).

Ve shodě s ustanovením § 243c a § 164 občanského soudního řádu proto Nejvyšší soud tuto zřejmou nesprávnost tímto usnesením opravil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. září 2000

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková