20 Cdo 1942/2006
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1942/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. V., zastoupené advokátem, proti povinné P. Š., zastoupené advokátem, pro 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 10 Nc 896/2002, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2005, č.j. 12 Co 355/2005-90, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 22. 11. 2006 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, povinná se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z nich (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. března 2007


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu