20 Cdo 1935/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1935/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. D. S., proti povinnému D. F., prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu Praha-východ, pod sp. zn. E 1420/2002, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 20.5.2008, č.j. 20 Co 183/2008, 20 Co 184/2008-45, 20 Co 185/2008, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal oprávněný dovolání, které pak dne 24.2.2009 vzal ústně do protokolu (na č.l. 69) v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. června 2009


JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.


předseda senátu