20 Cdo 1899/2002
Datum rozhodnutí: 20.08.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1899/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města S. proti povinné M. Z., prodejem movitých věcí pro částku 300,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3, pod sp. zn. 23 E 254/2002, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2002 č. j. 15 Co 211/2002-12, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný podal dovolání proti shora označenému usnesení městského soudu, které posléze, podáním z 30. srpna 2002, došlým obvodnímu soudu 3. září téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že povinná vymáhanou pohledávku 30. srpna tohoto roku zaplatila.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. srpna 2003

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu