20 Cdo 1887/2002
Datum rozhodnutí: 29.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1887/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky, Ministerstva financí Generálního ředitelství cel Celního úřadu Břeclav dálnice, se sídlem v Lanžhotě, proti povinné T. P. H., veřejné obchodní společnosti, zastoupené advokátem, pro částku 24,367.278,20,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 12 E 273/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. května 2002, č. j. 24 Co 255/2002-212, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 věty první občanského soudního řádu není usnesení odůvodněno.V Brně dne 29. dubna 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu