20 Cdo 1883/2008
Datum rozhodnutí: 11.02.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1883/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné O. F. s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému S. K., zastoupenému advokátem, pro 12 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 Nc 4295/2004, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 19. 12. 2007, č. j. 40 Co 1635/2007-137, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 30. 12. 2008 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Oprávněná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinný se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdal; tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b, odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu