20 Cdo 1844/2003
Datum rozhodnutí: 26.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1844/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. L., zastoupené advokátem, proti povinné I. P., s.r.o., v likvidaci, přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pro 2.109,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 2804/99, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.7.2002, č.j. 55 Co 194/2002-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzala zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř., ve znění zákona č. 30/2000 Sb. (dále jen o.s.ř.), platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; povinné, jež by měla na jejich náhradu nárok, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu