20 Cdo 1839/2013
Datum rozhodnutí: 03.09.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 1839/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněných V. K. , Ing. J. G. a J. H. , všech zastoupených JUDr. Věkoslavem Zezulou, advokátem se sídlem v Ostravě, Žerotínova 1155/3, proti povinnému Bytovému družstvu Křižíkova 19 , se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Křižíkova 2628/19, identifikační číslo osoby 61974714, zastoupenému JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem se sídlem v Bratčicích 137, adresa pro doručování Brno, Slovákova 11, o vymožení povinnosti učinit prohlášení vlastníka budovy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 Nc 10097/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2013, č. j. 10 Co 827/2012-377, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2013, č. j. 20 Cdo 1839/2013-416, se opravuje tak, že spisová značka věci vedené u Okresního soudu v Ostravě je 51 Nc 10097/2005 .
Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2013, č. j. 20 Cdo 1839/2013-416, byla uvedena spisová značka věci vedené u Okresního soudu v Ostravě 51 EXE 10097/2005 . Správné označení spisové značky je přitom 51 Nc 10097/2005 . Vzhledem k tomu, že ve výroku došlo ke zřejmé nesprávnosti, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. září 2013


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D. předsedkyně senátu