20 Cdo 1832/2007
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1832/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné ČR Krajského soudu v Brně, proti povinnému K. O., zastoupenému advokátkou, pro částku 7.240,- Kč, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 17 E 245/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně z 11. 12. 2006, č. j. 16 Co 425/2006-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 10. 4. 2007, doručeným okresnímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2007

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu