20 Cdo 1828/2013
Datum rozhodnutí: 29.07.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 1828/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Českých Budějovicích , se sídlem v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, identifikační číslo osoby 72496991, proti povinnému J. P. , zastoupenému opatrovnicí H. H., pro 90.000,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 23E 585/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře z 28. února 2013, č. j. 15Co 146/2013-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře z 28. února 2013, č. j. 15Co 146/2013-40, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok shora uvedený

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. července 2013

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu