20 Cdo 182/99
Datum rozhodnutí: 31.07.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 182/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně Č. o. s., proti žalovaným 1) T. j. S. S. a 2) Č. s. t. v., za vedlejšího účastenství na straně žalobkyně S. ž. P., o uzavření dohody o navrácení majetkových práv, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 10 C 165/92, o dovolání první žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2.9.1998, č.j. 19 Co 281/98-194, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Proti rozsudku odvolacího soudu podala první žalovaná dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzala v plném rozsahu zpět.

V důsledku toho Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 4, věta druhá, o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl soud podle § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; žalobkyni, jež by měla ve smyslu těchto ustanovení právo na jejich náhradu, však v tomto stadiu řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2000

JUDr. Vladimír K u r k a , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová