20 Cdo 1814/2002
Datum rozhodnutí: 28.05.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1814/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) O. M. a B) L. S., zastoupených advokátem, proti povinnému M. M., zastoupenému advokátem, prodejem movitých věcí pro částku 60.000 Kč, o zastavení výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn.2 E 228/95, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2002, č. j. 57 Co 43/2002-120, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno.V Brně dne 28. května 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu