20 Cdo 181/2007
Datum rozhodnutí: 18.04.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 181/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Č. k. a., proti povinnému K.-T. s.r.o., zastoupenému advokátkou, pro částku 15.918.854,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 14929/2003, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2003, č. j. 55 Co 290/2003-30, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které posléze podáním z 19. 7. 2006, doručeným obvodnímu soudu 24. 7. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu