20 Cdo 1787/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 1787/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 25672720, proti povinnému M. Š., pro 55.529,51 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 16 EXE 55587/2012, o dovolání manželky povinného L. Š., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze 4. února 2013, č. j. 26Co 536/2012-28, takto: Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně z 4. února 2013, č. j. 26Co 536/2012-28, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2013

JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu