20 Cdo 1742/2003
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1742/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné JUDr. M. S., správkyně konkursní podstaty úpadce M. V., proti povinnému M. V., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 E 1599/2001, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2002, č.j. 13 Co 163/2002-21, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná napadla dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 13. 9. 2001, č.j. 16 E 1599/2001-11, tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením nemovitosti zamítl.

Podáním ze dne 18. 9. 2003 vzala oprávněná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Dovolatelka zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 26. února 2004

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu