20 Cdo 1721/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 1721/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné SANDVIK CZ s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30, identifikační číslo osoby 005 710 16, proti povinné M. D. , zastoupené JUDr. Ondřejem Tonerem, Slavíkova 1568/23, pro 6.865,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 11Nc 6228/2004, o dovolání vydražitele JUDr. T. H. , proti usnesení Krajského soudu v Praze z 23. ledna 2013, č. j. 20Co 626/2012-197, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal vydražitel dovolání, které pak podáním z 21. 10. 2013, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 zastavil. O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu