20 Cdo 1700/2009
Datum rozhodnutí: 23.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1700/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Z. p. m. v. Č. r., proti povinné L. N., zastoupené advokátkou, pro částku 53.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 42 Nc 9738/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 26.9.2007, č.j. 12 Co 356/2007-38, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním z 28.1.2009, doručeným okresnímu soudu 29.1. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto ve zvláštním režimu (§ 87 a následující exekučního řádu).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. června 2009


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu