20 Cdo 1642/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 1642/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 290 27 241, proti povinné M. K. , za účasti manžela povinné R. K. , pro 15.209,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16EXE 6212/2012, o dovolání manžela povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 8. ledna 2013, č. j. 27Co 643/2012-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud řízení o dovolání manžela povinné R. K. proti usnesení Krajského soudu v Praze z 8. ledna 2013, č. j. 27Co 643/2012-42, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).
O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. června 2013


JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu