20 Cdo 164/2012
Datum rozhodnutí: 06.03.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 164/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Credit Union s.r.o., v likvidaci , se sídlem v Praze 3, Vinohradech, Písecká 2342, identifikační číslo osoby 274 27 617, zastoupené JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 24, proti povinné P. N. , pro 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 7369/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. března 2011, č. j. 14 Co 104/2011 - 36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Oprávněná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které podáním ze dne 24. 1. 2012, doručeným Nejvyššímu soudu dne 25. 1. 2012, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Povinné podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 146 odst. 2 věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. března 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu