20 Cdo 1622/2007
Datum rozhodnutí: 25.02.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1622/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné společnosti E. A. M. A., proti povinnému Ing. J. K., pro částku 800.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 685/2006, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27.10.2006, č.j. 56 Co 481/2006-28, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala oprávněná dovolání, které pak podáním z 5. 2. 2009, doručeným okresnímu soudu 12. 2. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu