20 Cdo 1576/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 1576/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, identifikační číslo osoby 453 17 054, proti povinné R. M. , pro 241.233,91 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 52Nc 2528/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně z 28. ledna 2013, sp. zn. 26Co 455/2012, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění: (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně z 28. ledna 2013, sp. zn. 26Co 455/2012, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu