20 Cdo 1547/2011
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1547/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné obce Bolehošť , zastoupené JUDr. Tomášem Dvořáčkem, advokátem se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Javornická 1560, proti povinné J. Ž. , pro 563,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 3 Nc 4430/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 5. 2008, č. j. 24 Co 227/2008-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 24. 1. 2008, č. j. 3 Nc 4430/2008-6, kterým okresní soud nařídil podle platebního výměru č. 2 Obecního úřadu v Bolehošti ze dne 31. 1. 2007, č. j. 31/07, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 563,- Kč exekuci na majetek povinné a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Marcelu Dvořáčkovou.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním a zároveň požádala o ustanovení zástupce z řád advokátů. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou usnesením ze dne 16. 2. 2009, č. j. 3 Nc 4430/2008-51, zamítl její návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Poté ji okresní soud vyzval usnesením ze dne 9. 2. 2011, č. j. 3 Nc 4430/2008-53, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví. Povinná na výzvu soudu nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r . předsedkyně senátu