20 Cdo 1546/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1546/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného nezletilého D. D., zastoupeného matkou L. S. (dříve D.), proti povinnému D. D., zastoupenému advokátkou, srážkami ze mzdy, pro pohledávku na výživném, vedené u Okresního soudu v Bruntále pobočky v Krnově pod sp. zn. 2 E 889/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.10.2004, č.j. 10 Co 465/2004-152, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný (posléze zastoupen advokátem) podal proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o přenesení místní příslušnosti, včasné dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzal zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu