20 Cdo 1527/2007
Datum rozhodnutí: 17.05.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1527/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. O. C. R., a. s., proti povinnému Č. D., zastoupenému advokátem, pro 6.686,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5546/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2005, č.j. 25 Co 102/2005-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 7. 2004, č.j. 22 Nc 5546/2004-6, jímž Okresní soud v Příbrami nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 26. 6. 2000, č. j. 15 C 59/2000-32, k vydobytí pohledávky ve výši 6.686,72 Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 500,- Kč, nákladů oprávněné a nákladů exekuce na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku.

Podáním ze dne 2. 8. 2006 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2007

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu