20 Cdo 1516/2002
Datum rozhodnutí: 28.05.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1516/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení se sídlem v T., proti povinné I., s. r. o., zastoupené advokátem, prodejem nemovitostí pro částku 272.222 Kč, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 35 E 2401/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. března 2002, č. j. 10 Co 166/2002-22, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c), § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 o. s. ř. není usnesení odůvodněno.JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu