20 Cdo 151/2012
Datum rozhodnutí: 23.02.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 151/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Nové Město, Spálená 112/55, identifikační číslo osoby 145 00 469, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 39, proti povinnému M. Š. , zastoupenému Mgr. Jitkou Čížkovou, advokátkou se sídlem v Teplicích, U Soudu 7, pro 49.194,30 Kč, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 10645/2006,
o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. dubna 2007, č. j. 9 Co 1059/2006 - 20, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které prostřednictvím soudem ustanoveného zástupce vzal zpět podáním ze dne 19. 9. 2011, podaným téhož dne u Okresnímu soudu v Teplicích.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu