20 Cdo 1506/2016
Datum rozhodnutí: 13.12.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.20 Cdo 1506/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněných a) J. S. , B., b) S. B. , H., c) Š. M. , B., d) R. S. , K., e) M. V. , T., f) M. P. , T., g) I. L. , B., zastoupené Mgr. Ing. Jiřím Dostálem, advokátem, sídlem Pařížská 9, 110 00 Praha1, proti povinným 1) J. D. , L., 2) V. S. , L., 3) O. D. , H., 4) R. D. , H., 5) Š. D. , H., pro vymožení nepeněžitého plnění výkonem rozhodnutí provedením prací a výkonů, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 35 E 1593/2002, v řízení o dovolání oprávněné I. L. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2015, č. j. 9 Co 531/2009-100, o opravě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2016, č. j. 20 Cdo 1506/2016-126, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2016, č. j. 20 Cdo 1506/2016-126, se opravuje v záhlaví tak, že oprávněná e) M. V., je narozena.
O d ů v o d n ě n í :
Shora označené usnesení Nejvyššího soudu je v záhlaví postiženo zjevnou nesprávností spočívající v mylném uvedení roku 1968 jako roku narození oprávněné M. V., ačkoli se narodila.
Nejvyšší soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost podle ustanovení § 243b, části věty před středníkem, o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 164 o. s. ř. opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. 12. 2016

JUDr. Vladimír K ů r k a předseda senátu