20 Cdo 1492/2002
Datum rozhodnutí: 26.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 1492/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Jany Hráchové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného C., Ltd., zastoupeného advokátem, proti povinné P., spol. s r.o., zastoupené advokátem, prodejem nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. E 1552/95, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25.3.2002, č.j. 18 Co 531/2001-186, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Usnesení neobsahuje ve smyslu § 243c odst. 2, věty první, o.s.ř. odůvodnění (srov. kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.2.1999, sp. zn. 21 Cdo 2101/98, uveřejněné pod č. 62/1999 v časopisu Soudní judikatura).

V Brně dne 26. června 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu