20 Cdo 1491/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 1491/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale , se sídlem v Českých Budějovicích, K. Světlé č. 512/4, identifikační číslo osoby 00514152, proti povinnému Bc. V. Č., MBA , o návrhu povinného na zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 64 EXE 496/2016, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 69 Co 365/2016-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2016, č. j. 69 Co 365/2016-51, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 27. února 2017 své dovolání v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. dubna 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu