20 Cdo 1483/2004
Datum rozhodnutí: 11.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1483/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému J. J., zastoupenému advokátem, pro 30.437,- Kč s příslušenstvím srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 27 E 402/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. prosince 2003, č. j. 11 Co 687/2003-10, t a k t o:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze, podáním ze 14. června 2004 doručeným Okresnímu soudu v Karlových Varech téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v.r.

předseda senátu