20 Cdo 1476/2004
Datum rozhodnutí: 11.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1476/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Statutárního města O., Městského obvodu M. O. a P., proti povinným 1) I., spol. s r.o., zastoupené advokátkou, 2) JUDr. J. J., pro částku 530.696,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 Nc 10239/2002, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2004, č. j. 10 Co 923/2003-20, t a k t o:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze, podáním z 11. listopadu 2004, doručeným Okresnímu soudu v Ostravě 15. listopadu téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinným, jež by jinak měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v.r.

předseda senátu