20 Cdo 1469/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 224 odst. 1 o. s. ř., § 146 odst. 3 o. s. ř.




20 Cdo 1469/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné GRATO spol. s r.o. , se sídlem v Mariánských Lázních, Palackého 796/57a, identifikační číslo osoby 410 33 281, proti povinné M. M. , za účasti bývalého manžela povinné Z. M., bytem tamtéž, pro 26.670,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 7 E 605/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2009, č. j. 22 Co 34/2009 - 41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které podáním ze dne 12. 4. 2011, doručeným Okresnímu soudu v Benešově dne 14. 4. 2011,
vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu