20 Cdo 1436/2004
Datum rozhodnutí: 12.04.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1436/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. D., zastoupené advokátem, proti povinným 1) M. N. a 2) A. N., pro částku 730.000,- Kč s příslušenstvím prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. E 686/2002, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře z 31. července 2003, č. j. Nc 31/2003-208, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním (č.l. 235) označeným jako odvolání , výslovně však adresovaným Nejvyššímu soudu, povinní napadli usnesení z 31.7. 2003, č.j. Nc 31/2003-208, jímž krajský soud rozhodl, že soudce Okresního soudu v Pelhřimově JUDr. M. N. není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. E 686/2002.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ) o tom, zda je soudce vyloučen rozhodne nadřízený soud. Dovolání je však mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí soudu odvolacího (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Rozhodoval-li krajský soud o případném vyloučení soudce okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí totiž žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo lze napadnout odvoláním, nepředcházelo.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje.

Protože nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil (srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 31.7.1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997 pod poř. č. 112).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; oprávněné v tomto stadiu řízení náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 12. dubna 2005

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu