20 Cdo 1426/2017
Datum rozhodnutí: 05.04.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 218 písm. b) o. s. ř.20 Cdo 1426/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) Ing. P. V. , a b) P. V. , obou zastoupených JUDr. Petrem Čichovským, advokátem se sídlem v Týnci nad Sázavou, Družstevní 411, proti povinným 1) S. B., 2) Mgr. V. B., pro 853 861 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 00163/06, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 20 Co 91/2017, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, usnesením ze dne 30. 1. 2017, č. j. 098 EX 00163/06-574, vydal dražební vyhlášku, jíž nařídil elektronickou dražbu nemovitých věcí uvedených ve výroku II. rozhodnutí.

Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím k odvolání povinné 1) usnesení soudního exekutora potvrdil (výrok I.) a odvolání povinného 2) proti tomuto usnesení odmítl (výrok II.).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný 2) dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Dovolání povinného 2) proti výroku II. rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání v tomto rozsahu odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání povinného 2) proti výroku I. rozhodnutí odvolacího soudu není subjektivně přípustné. Odvolací soud věcně rozhodoval o odvolání povinné 1), nikoli povinného 2). Nejvyšší soud v rámci své rozhodovací činnosti již dříve uzavřel, že osoba, jejíž odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně bylo odmítnuto podle § 218 písm. b) o. s. ř., jako podané někým, kdo k němu není oprávněn, není oprávněna k podání dovolání proti výroku rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo meritorně rozhodnuto o odvolání jiných účastníků řízení proti témuž rozhodnutí soudu prvního stupně (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sen. zn. 29 NSCR 10/2013). Protože povinný 2) není oprávněn k podání dovolání proti výroku I. rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání v této části odmítl podle § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu