20 Cdo 1415/2011
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 1415/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného M. Ch. , proti povinnému J. F. , pro 8 653,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 6 Nc 3114/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2009, č. j. 14 Co 11/2009-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Městský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 9. 12. 2008, č. j. 063 EX 110/02-31, jímž soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil rozhodl, že procesním nástupcem povinné J. S., je a do řízení namísto dosavadní povinné nastupuje J. F.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 18. 8. 2009, č. j. 6 Nc 3114/2002-30, vyzval obvodní soud povinného, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení odmítne (správně má být uvedeno zastaví). Usnesení povinný osobně převzal 1. 9. 2009 a ani poté vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. června 2011 JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu