20 Cdo 1368/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1368/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Č. T., a. s., proti povinné J. P., pro 21.359,20 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. E 2484/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 10. 2002, č.j. 26 Co 337/2002-18, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22. 8. 2001, č.j. E 2484/2001-5, jímž Okresní soud v Trutnově nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z 9. 8. 2000, č.j. 571011/2000-636/III, k vymožení pohledávky 21.359,20 Kč s příslušenstvím výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Podáním ze dne 20. 4. 2005 vzala povinná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu