20 Cdo 1364/2009
Datum rozhodnutí: 24.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1364/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné N. A., pro částku 77.030,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 Nc 5282/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze z 5.11.2008, č.j. 31 Co 491/2008-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním z 16.3.2009, doručeným okresnímu soudu 23.3. téhož roku, vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by jinak měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2009


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu