20 Cdo 1357/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1357/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Z. I., s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinné V. H., pro 19.631,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 53 Nc 1048/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2004, č.j. 10 Co 905/2004-17, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 8. 12. 2003, č.j. 53 Nc 1048/2003-5, kterým Okresní soud v Novém Jičíně nařídil podle svého rozsudku ze dne 21. 12. 1998, sp. zn. 13 C 129/97, k vymožení pohledávky 19.631,- Kč s příslušenstvím exekuci, jejímž provedením pověřil označeného exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 23. 2. 2005, č.j. 53 Nc 1048/2003-26, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 19. 4. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu