20 Cdo 1351/2012
Datum rozhodnutí: 11.05.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 1351/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci péče o nezletilého G. K. , zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem Vsetín, syna matky R. L., a otce V. K., v řízení o výkon rozhodnutí o úpravu styku, vedeném u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 1 P 141/2005, o dovolání matky proti usnesení Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 11. září 2007, č. j. 1 P 141/2005 - 201, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud ve Vsetíně usnesením ze dne 11. 9. 2007, č. j. 1 P 141/2005 - 201, uložil matce nezletilého pokutu ve výši 5.000,- Kč za neuskutečnění styku nezletilého s otcem dne 24. 6. 2007 (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II. a III.). Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 10. 2007, č. j. 13 Co 623/2007 - 216, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala matka dne 9. 2. 2008 dovolání (doručené soudu prvního stupně dne 12. 2. 2008), které vzala podáním ze dne 6. 4. 2012, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 11. května 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu