20 Cdo 1345/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1345/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné G. C. M., a. s., zastoupené advokátem, proti povinné M. K., srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 20 E 140/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. března 2002, č. j. 23 Co 148/2002-11, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti shora označenému usnesení krajského soudu, které posléze, do protokolu z 18. 6. 2003 sepsaného u okresního soudu, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu