20 Cdo 1332/2011
Datum rozhodnutí: 26.04.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 1332/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné WHITBY DEVELOPMENTS LIMITED , se sídlem 412 Lake Road, Takapuna, Auckland, Nový Zéland, registrační číslo společnosti 1510277, zastoupené Mgr. Kamilou Klvačovou, advokátkou se sídlem v Brně, Gajdošova 7, proti povinnému P. P. , zastoupenému JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem se sídlem v Plzni, Perlová 7, pro 6.861.608,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 9 Nc 4630/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. září 2010, č. j. 11 Co 340/2009 - 99, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud Plzeň-jih usnesením ze dne 10. 10. 2008, č. j. 9 Nc 4630/2008 - 12, nařídil podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 21. 3. 2005, č. j. 3 Cm 13/2005 - 22, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 6.861.608,- Kč s tam specifikovaným příslušenstvím, nákladů nalézacího řízení ve výši 114.550,- Kč, a dále pro náklady oprávněného v exekučním řízení a náklady exekuce, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 30. 9. 2010, č. j. 11 Co 340/2009 - 99, k odvolání povinného usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30. září 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. dubna 2011
JUDr. Olga Puškinová , v. r. předsedkyně senátu