20 Cdo 1328/2012
Datum rozhodnutí: 14.06.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1328/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného P. V. , zastoupeného Mgr. Michalem Hudečkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Kateřinská 5, proti povinným 1) A. J. , 2) K. H. a 3) J. K. , pro 30.525,- Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Antonínem Dohnalem, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny 229, pod sp. zn. 014 EX 654/06, o dovolání druhé povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. března 2011, č. j. 40 Co 195/2011 - 45, takto: Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal usnesením ze dne 25. 1. 2011, č. j. 014 EX 654/06 - 37, rozhodl, že v řízení bude (na místo povinné H. K.), pokračováno s jejími právními nástupci A. J., K. H. a J. K.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesení soudního exekutora potvrdil.

Proti tomuto usnesení podala druhá povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudního exekutora ze dne 17. 6. 2011, č. j. 014 EX 654/06 - 43, byla dovolatelka vyzvána, aby do 15-ti dnů od jeho doručení doložila, že má právnické vzdělání, resp. doplnila dovolání tak, aby byla zastoupena a dovolání bylo sepsáno advokátem, s poučením, že bez toho nelze dovolání meritorně projednat . Dovolatelka požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, její žádost však byla usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 13. 7. 2011, č. j. 14 Nc 1100/2006 - 44, zamítnuta. Toto usnesení nabylo právní moci dne 17. 8. 2011, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 17. 10. 2011, avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 14. června 2012

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu