20 Cdo 1318/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1318/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) J. C. a B) L. C., proti povinnému V. Č., zastoupeného advokátkou, vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. E 247/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soud v Ústí nad Labem ze dne 11.9.2002, č.j. 9 Co 426/2002-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzal zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněným, kteří by měli ve smyslu těchto ustanovení právo na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu