20 Cdo 131/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 131/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky M. ú. v. S., proti povinným 1) A. A., 2) H. R., pro 40.414,- Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 1 E 362/2002, o dovoláních povinných proti usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. 8. 2008, č. j. 1 E 362/2002-341, takto:


I. Řízení o dovoláních proti usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. 8. 2008, č. j. 1 E 362/2002-341, se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinné napadly dovoláními ve výroku uvedené rozhodnutí, kterým okresní soud rozhodl o rozvrhu rozdělované podstaty.


Usnesení soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o.s.ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovoláních povinných podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1, věty první, o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 4/2000 pod č. 45).


O nákladech řízení rozhodl dovolací soud podle § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (povinné zavinily, že řízení bylo zastaveno, oprávněné žádné náklady /podle obsahu spisu/ v tomto řízení nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. dubna 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu