20 Cdo 1308/2017
Datum rozhodnutí: 02.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 1308/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci žalobce M. M. , T., proti žalovaným 1) ASDB Jičín a.s. , se sídlem v Praze 2, Gorazdova č. 1995/11, identifikační číslo osoby 28827554, a 2) Bernat paliva kovošrot a.s. , se sídlem v Liberci, Košická č. 663/5a, identifikační číslo osoby 28748069, o žalobě na nezákonnost dražby, o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 0 Nc 3155/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 26 Co 397/2016-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 26 Co 397/2016-21, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu Okresního soudu v Trutnově ze dne 17. února 2017, č. j. 0 Nc 3155/2016-28, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů řízení nemusí být odůvodněn.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. května 2017 JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu