20 Cdo 1308/2002
Datum rozhodnutí: 26.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 1308/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Jany Hráchové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. Č., zastoupeného advokátem, proti povinnému P. K., zastoupenému advokátem, prodejem movitých věcí, pro 90.000,- s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 29 E 229/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 24.10.2001, č.j. 15 Co 631/2001-30, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Usnesení neobsahuje ve smyslu § 243c odst. 2, věty první, o.s.ř. odůvodnění.

V Brně dne 26. června 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu