20 Cdo 1288/2011
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 1288/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné OREX s. r. o. , se sídlem v Praze 8, Libni, Lindnerova 998/6, identifikační číslo osoby 402 33 197, zastoupené JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova 614, proti povinné L. N. , pro 9 907,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 16 Nc 4525/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 17. 12. 2009, č. j. 35 Co 538/2009-29, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 1. 2009, č. j. 16 Nc 4525/2009-6, ve znění opravného usnesení ze dne 22. 7. 2009, č. j. 16 Nc 4525/2009-15, jímž Okresní soud v České Lípě nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 21. 3. 2007, č. j. 11 C 316/2004-52, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 14. 5. 2008, č. j. 35 Co 164/2008-95, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 9 907,- Kč a nákladů exekuce exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. PhDr. Jiřího Štrincla.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. Část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 17. 12. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) a aniž by se zabýval nedostatkem zastoupení povinné, dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2011
JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu