20 Cdo 1272/2002
Datum rozhodnutí: 29.08.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1272/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení Ú. proti povinnému M. Š., pro 8.970,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 48 E 1302/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. března 2002, č.j. 47 Co 126/2002-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 3. 2002, č.j. 47 Co 126/2002-9, napadl povinný dovoláním; podáním ze dne 1. 7. 2002 vzal dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, oprávněné však náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2002

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu