20 Cdo 1264/2005
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1264/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné společnosti T-M. C. R., a.s., proti povinné I. T., prodejem movitých věcí, pro 9.601,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 20 E 797/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci, ze dne 15.9.2004, č.j. 40 Co 829/2004-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, které předtím, než o něm bylo rozhodnuto, vzala zpět.

V důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, oprávněné však žádné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2005JUDr. Vladimír K ů r k a , v.r.

předseda senátu