20 Cdo 125/2013
Datum rozhodnutí: 01.02.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
20 Cdo 125/2013U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného TABELLION LIMITED, se sídlem v Petoussis Bros Building, 3rd Floor, 18 Evagora Papachristoforou Street, 3030 Kyperská republika, proti povinnému A. G. I. , zastoupenému JUDr. Arturem Ostrým, advokátem se sídlem v Praze 5, Arbesovo náměstí 257/7, pro 43.426.229,51 USD s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 1512/2011, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2012, č. j. 64 Co 10/2012-123, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůdovnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 14. 7. 2011, č. j. 34 EXE 1512/2011-42, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného a jejím provedením pověřil Mgr. Petra Jaroše.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, které vzal podáním doručeným soudu dne 8. 10. 2012 zcela zpět.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II, Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. a dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zastavil.

Exekuce byla pravomocně zastavena usnesením Mgr. Petra Jaroše, soudního exekutora Exekutorského úřadu Chrudim, ze dne 27. 9. 2012, č. j. 129 EX 4140/11-100, proto Nejvyšší soud rozhodoval i o nákladech dovolacího řízení. Výrok o náhradě nákladů je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, který by měl na jejich náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu